Ungdomstränare på ledarutbildning

Ricoh Handboll har tagit initiativ till en allians med olika stockholmsklubbar där drivkraften är utveckling av handbollen i Stockholm. Alliansen är en väldigt bra möjlighet för de olika alliansföreningarna att på detta sätt utbyta erfarenheter och idéer klubbar emellan. Sådana samarbeten kommer att infatta styrelseträffar, träffar kring bollskolor och andra frågor där vi kan lära av varandra. Övriga föreningar som ingår i alliansen är Spånga HK, Årsta AIK och Huddinge HK.


Ledarutbildning

Ledarskapsutbildning av ledare är en av tre viktiga del i detta initiativ. I onsdags påbörjade fem av våra ungdomsledare sin ledarskapsutbildning som en del av samarbetet mellan Ricoh och de s.k. alliansföreningarna.

Detta var det första av 6 tillfällen och de som var där fick höra en fantastisk föreläsning av Claes Hellgren där han på ett inspirerande sätt lyfte fram vikten av att se varje människas bästa egenskaper. Han pratade om mental träning, fysisk träning i rätt form, kost och återigen hur mycket det betyder för den enskilda spelaren att bli sedd. Det bjöds på flera roliga paralleller mellan djur och människor för att visa på vikten av att vi använder vår viktigaste kroppsdel: hjärnan.

Totalt så var det 13 st ungdomsledare från de fyra alliansföreningarna som bjöds på en härlig kväll med mycket skratt och tankar, och alla ser nog verkligen fram emot nästa sammankomst i december. För att summera det hela: det var roligt, intressant och väldigt, väldigt tänkvärt.

Flickor 01's tränare Åsa Halldin tillsammans med Ricoh's Ingemar Linell.

Flickor 01’s tränare Åsa Halldin tillsammans med Ricoh’s Ingemar Linell.

Vid kommande tillfällen kommer bland annat vår egen Stefan Backlund att vara närvarande som en av arrangörerna tillsammans med Ingemar Linell från Ricoh. Vidare kommer Ricoh-spelarna Thomas Forsberg och Mattias Gustavsson att närvara vid ett tillfälle, precis som fystränaren Patrick Högberg från Elitkliniken i Stockholm.

Från HK Silwing/Troja deltog Åsa Hinders (P04), Bassel Mekhelif (P03), Morgan Gransten (P99), Åsa Halldin (F01), Ted Branzell (F00) och Helgi Magnusson (Silwing/Huddinge HJ). Förutom våra egna ledare så var också ungdomsledare från Spånga HK, Årsta AIK och Huddinge HK representerade.

Spelarutveckling

En annan fråga när det gäller stockholmshandbollen är hur vi ska behålla våra duktiga gymnasieungdomar i Stockholm (med omnejd). För att stärka Stockholmsregionen har HK Silwing/Troja, tillsammans med Ricoh, tagit initiativet till en handbollsinriktning liknande den som man har i Göteborg

.Vi vill utveckla handbollen i Stockholm och att behålla duktiga ungdomar här hos oss är ett viktigt steg i denna satsning. Med bra gymnasieutbildningar på ”hemmaplan” hoppas och tror vi att fler ska välja att vara kvar i Stockholm

Publikupplevelse

Med bra ledare får vi bra spelare och har vi bra spelare får vi bra handbollsmatcher. Handboll är tufft, hårt och rättvist. Det är kamp på planen men utanför planen pratar vi om handbollen som en gemensam angelägenhet. Det ska vara kul att gå på handboll och vi tror att ledarutbildning ger spelarutveckling som ger publikupplevelse. Det är kul med handboll!

Populära artiklar